Voortplanting

Slechtvalken zijn gewoonlijk pas in het derde kalenderjaar geslachtsrijp, hoewel af en toe waargenomen wordt dat een van de partners van een broedpaar nog het onvolwassen kleed draagt. Slechtvalken leggen meestal drie tot vier eieren, bij hoge uitzondering vijf. Ze worden met tussenpozen van twee dagen gelegd en het wijfje begint pas te broeden als het derde ei gelegd is.

Het broeden neemt ongeveer 32 dagen in beslag. Voor een deel is het broedsucces bij vogels die voor het eerst broeden geringer dan bij oudere, ervaren vogels. De paarvorming kan al in het najaar plaatsvinden waarbij al een soort van balts wordt waargenomen. De eigenlijke balts begint echter pas in februari met baltsvluchten, veelvuldig roepen, toenemende binding van het vrouwtje aan het nest, baltsvoeren door het mannetje en copulatie. Heel veel activiteit dus.

Tussen beide volwassen vogels bestaat een verregaande taakverdeling. Terwijl het vrouwtje broedt en nadien de donsjongen warm houdt en bewaakt, brengt het mannetje voedsel aan. Het mannetje kan tot ongeveer 30% van de tijd het broeden van het vrouwtje overnemen. ’s Nachts broedt echter altijd het vrouwtje. Wanneer de jongen ongeveer drie weken oud zijn en voor hun snelle groei meer voedsel nodig hebben, gaat ook het vrouwtje op jacht naar prooi. Beide oudervogels voeren dan de jongen of geven prooien aan hen over.

 

 

 
voortplanting
De slechtvalk
De slechtvalk
Uitgestorven
Uitgestorven
Comeback
Comeback
Nestkasten in de stad
Nestkasten in de stad
Jachtmethoden en voedsel
Jachtmethoden en voedsel
voortplanting
Voortplanting
Ring als identiteitskaart
Ring als identiteitskaart
Onze-Lieve-Vrouwkerk
Onze-Lieve-Vrouwkerk
Camera's
Camera's
Cijfers
Cijfers
Archiefbeeld
Archiefbeeld
Home
Home
Een project van Vogelbescherming Vlaanderen met de steun van en in samenwerking met:

F.I.R.
Sint-Niklaas
prospector
Ribbink
Vogelbescherming