Cijfers

De cijfers van de broedresultaten van de slechtvalk in Vlaanderen spreken boekdelen. In 1995 werd een eerste broedpoging ondernomen in Limburg, maar dat kende geen succes. Het eerste jong dat in België het levenslicht zag sinds het uitsterven van de soort in 1958, dateert van 1996. Sindsdien groeide de slechtvalkenpopulatie gestaag. Op twintig jaar tijd ging het van nul naar 44 broedparen en van nul naar 131 uitgevlogen jongen. Het nestgemiddelde staat in relatie met de beschikbaarheid aan voedsel. Wat deze vogelsoort betreft, mogen we echt wel spreken van een succesverhaal.

 

 

Cijfers

 

 

 
voortplanting
De slechtvalk
De slechtvalk
Uitgestorven
Uitgestorven
Comeback
Comeback
Nestkasten in de stad
Nestkasten in de stad
Jachtmethoden en voedsel
Jachtmethoden en voedsel
voortplanting
Voortplanting
Ring als identiteitskaart
Ring als identiteitskaart
Onze-Lieve-Vrouwkerk
Onze-Lieve-Vrouwkerk
Camera's
Camera's
Cijfers
Cijfers
Archiefbeeld
Archiefbeeld
Home
Home
Een project van Vogelbescherming Vlaanderen met de steun van en in samenwerking met:

F.I.R.
Sint-Niklaas
prospector
Ribbink
Vogelbescherming